Teenuste hindade muutus alates 01.12.2023

Lugupeetud neljakäpalise sõbra omanik,

Täname Sind pikaajalise usalduse ja lojaalsuse eest!
Keeruline majanduslik olukord riigis ja maailmas ning uue seadusandluse rakendumine on mõjutanud
meie teenuste ja toodete omahinda. Seoses sellega oleme sunnitud tõstma meie hindu keskmiselt
5% võrra alates 2023.aasta detsembrikuust. Hindade tõstmine aitab meil säilitada meie teenuste
kõrget taset ka tulevikus.
Kui Sul on küsimusi seoses hinnatõusuga, siis palun, võta meiega ühendust telefonitsi või kirjuta e-kiri
meie esindajale.